UWAGA!

Trwa przenoszenie strony internetowej półrocznika ABMK

 na platformę CzasKUL

 

Dotychczasowa strona nie będzie już uaktualniana.

.......................................................................................................................

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"  uzyskały dofinansowanie na lata 2019-2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Numer umowy:  119/WCN/2019/1

.......................................................................................................................

 

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w półroczniku
"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne".

 

 

 

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

 

ikonka

 

 

 

 

 

O czasopiśmie
 
Redakcja
 
Rada Naukowa
 
Recenzenci
 
 Kontakt
 
Kontakt
 
 
 
Dobre praktyki
 
ISSN 0518-3766
 
e-ISSN 2545-3491
 
prefiks DOI 10.31743/abmk
 

lista czasopism MNiSW 

- 100 pkt.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021, godz. 13:26 - Artur Hamryszczak