Artur Hamryszczak:

PL: Konferencja naukowa „Klasztor sióstr norbertanek. 300. rocznica konsekracji kościoła klasztornego”. Imbramowice 29 VIII 2017 r.

EN: The conference „The Convent of the Norbertine Sisters. 300 Anniversary of the Consecration of the Convent Church”. Imbramowice 29 August 2017

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 475-480

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.28

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

 

Bibliografia / References

Trzechsetlecie konsekracji kościoła klasztornego Świętych Apostołów Piotra i Pawła Sióstr Norbertanek w Imbramowicach 1717-2017. Studia nad dziejami, sztuką i duchowością klasztoru, red. B. Skrzydlewska, W.W. Żurek SDB, Lublin 2017.

 

 

Informacja o autorze / Information about Author

Artur Hamryszczak – dr historii; asystent naukowy w Ośrodku Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL; e-mail: artur.hamryszczak@kul.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 18:46 - Artur Hamryszczak