Artur Hamryszczak

 

PL: Ks. dr Hieronim Fokciński SJ (1937-2018)

EN: Rev. PhD Hieronim Fokciński SJ (1937-2018)

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 110 (2018)

Strony / pages: 543-546

 

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.110.35

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: Ks. dr Hieronim Fokciński SJ, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym

 

Key words: Rev. PhD Hieronim Fokciński SJ, Pontifical Institute for Ecclesiastical Studies, Rome

 

Bibliografia / References

Dębowska Maria, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach, oprac. Ludwik Grzebień SI, Kraków 1996, s. 165.

Fokciński Hieronim, Kontakty Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie z innymi ośrodkami naukowymi, w: Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 60-tą rocznicę powstania, red. W.W. Żurek, Lublin 2017, s. 85-107.

Inglot Marek, „Informationes”. Organ Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, w: Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, red. W.W. Żurek, Lublin 2014, s. 185-201.

Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele katolickim?, Warszawa 1996, s. 92-93.

www. pisk.jezuici.pl (dostęp: 01.12.2018).

www.jezuici.pl/2018/07/zmarl-o-hieronim-fokcinski-sj/ (dostęp: 01.12.2018).

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/bdquoodszedl-wybitny-czlowiek-kosciola-i-wielki-polakrdquo.-ostatnie-pozegnanie-o.-dr.-hieronima-fokcinskiego-8556.php (dostęp:01.12.2018).

 

Informacja o autorze / Information about Author

Artur Hamryszczak – dr historii; asystent naukowy w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL;

e-mail: artur.hamryszczak@kul.pl

ORCID 0000-0002-2578-9971

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2019, godz. 22:56 - Artur Hamryszczak