Barbara Zezula:

PL: Andrzej Paluchowski (1933-2017)

EN: Andrzej Paluchowski (1933-2017)

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 7-8

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.01

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

 

Informacja o autorze / Information about Author

Barbara Zezula – mgr romanistyki; starszy kustosz dyplomowany BU KUL; e-mail: bzezula@kul.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:26 - Artur Hamryszczak