Grzegorz Wanatko:

PL: Wystawa „100-lecie kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 1917-2017”.

EN: The exhibition "The 100th anniversary of the church dedicated to the Most Holy Saviour in Zielona Góra 1917-2017 ".

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 493-504

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.31

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Bibliografia / References

Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII-XX w.), red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998; Znani Zielonogórzanie XIX i XX w., red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 18-20.

Bielinis-Kopeć B., Zabytki Zielonej Góry, Zielona Góra 2005; M. Danowska, Witraże sakralne z okresu od 2. poł. XIX do lat 30. XX wieku w województwie lubuskim, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, 5 (2008) s. 169-176;

Opaska J., Witraże, polichromie i mozaika kościoła Zbawiciela w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie”, 11 (2005) s. 77-94; Zabytki Zielonej Góry, część I, Zielona Góra 2003.

 

Informacja o autorze / Information about Author

Grzegorz Wanatko – mgr historii; kustosz w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; e-mail: hryc1@poczta.onet.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:40 - Artur Hamryszczak