Joanna Nastalska-Wiśnicka:

PL: Konferencja naukowa „Z Petersburga do Lublina. Początki Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego”. Lublin. 27 II 2018

EN: The conference ‘From Petersburg to Lublin. The Beginnings of the Catholic University of Lublin Library’ Lublin. 27 February 2018

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 489-494

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.30

 

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Informacja o autorze / Information about Author

Joanna Nastalska-Wiśnicka – dr historii; starszy kustosz dyplomowany BU KUL; e-mail:

panna.nastalska@kul.lublin.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:42 - Artur Hamryszczak