Ks. Andrzej Kwaśniewski:

PL: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2017

EN: Report on the activity of the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce for 2017

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 481-486

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.29

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Bibliografia / References

Cedro W., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 105 (2016) s. 435-441;

Kania A., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 5 (2016) s. 399-407.

Kardyś P., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 103 (2015) s. 421-426.

Kwaśniewski A., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2016, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 108 (2017) s. 477-481.

Kwaśniewski A., Kościelne Dobra Kultury jako narzędzie formacji Christi fideleslaici przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Veritati et Caritati”, 7 (2016) s. 115-143;

Kwaśniewski A., Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach w latach 2012-2015, w: Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. Żurek, Lublin 2016, s. 133-172.

Kycler M., Warząchowska B., „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”. Konferencja naukowa (Wrocław, 29 września – 1 października 2016 r.), „Przegląd Biblioteczny”, 2017, z. 1, s. 85-92.

Sidorowicz-Mulak D., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early Printed Books and theirs owners”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 28 (2017) s. 227-232.

Kwaśniewski A., Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1650 roku, w: Książka dawna i jej właściciele (Early Printed Books and theirs owners). Zbiór studiów, t. 2, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017, s. 207-227.

Fluda-Krokos A., Co pozostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)? Próba rekonstrukcji, w: Książka dawna i jej właściciele (Early Printed Books and theirs owners). Zbiór studiów, t. 2, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017, s. 175-191.

Kardyś P., Medyński M., Inwentarz akt parafi alnych dekanatu Bodzentyn przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach (cz. I), „Studia Muzealno-Historyczne”, 9 (2017) s. 73-112.

Kwaśniewski A., Bibliografia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach za lata 1916-2016, „Archiva Ecclesiatica. Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych”, 10 (2017) s. 168-189.

Kwaśniewski A., Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych (2013-2017), „Archiva Ecclesiatica. Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych”, 10 (2017) s. 147-151;

Kwaśniewski A., Statut Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego Imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach, ABMK, 107 (2017) s. 469-477.

Radziejewska H., Kalendarium kaplicy i kościoła św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie od 1758 roku do roku 2000, opracowane na podstawie kroniki parafialnej, „Zeszyty Suchedniowskie”, 2 (2017) s. 253-260.

Kwaśniewski A., Konsekracja kościoła klasztornego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Imbramowicach w 1717 roku, w: Trzechsetlecie konsekracji kościoła klasztornego Świętych Apostołów Piotra i Pawła Sióstr Norbertanek w Imbramowicach 1717-2017. Studia nad dziejami, sztuką i duchowością klasztoru, red. B. Skrzydlewska, W. Żurek, Lublin 2017, s. 59-75.

Piłsudski J., Moje pierwsze boje, Łódź, 1988.

 

 

 

Informacja o autorze / Information about Author

Ks. Andrzej Kwaśniewski – dr historii; prezes Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach; e-mail: andrzej220777@wp.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 18:51 - Artur Hamryszczak