Michał Bartoszak:

PL: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „W służbie Kościoła, państwa i narodu 600 lat prymasostwa polskiego”. Gniezno 27 marca 2017 r.

EN: Nationwide symposium ‘In the Service of the Church, State and Nation – 600 Years of Primate’s Office in Poland’. Gniezno 27 March 2017

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 471-474

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.27

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

 

Informacja o autorze / Information about Author

Michał Bartoszak – lic. historii; student II stopnia w Instytucie Historii UAM; e-mail: micha.bartoszak@gmail.com

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 18:44 - Artur Hamryszczak