Paweł Glugla:

PL: [Recenzja]: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Historia i zasób, red. ks. S. Tokarski, ks. J. Słowik, ks. M. Podgórski, A. Sołtys, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2015, ss. 842 +47 [il.]

EN: [Review]: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Historia i zasób, red. ks. S. Tokarski, ks. J. Słowik, ks. M. Podgórski, A. Sołtys, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2015, ss. 842 +47 [il.]

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 421-425

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.21

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Bibliografia / References

Nowak A. , Słownik biografi czny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 1, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.

Kumor B. , Projekt statutu i regulaminu archiwum parafialnego w diecezji tarnowskiej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 4 (1962) s. 7-14.

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Historia i zasób, red. ks. S. Tokarski, ks. J,. Słowik, ks. M. Podgórski, A. Sołtys, Tarnów 2015.

Misztal H., Miejsce centralnego Archiwum Diecezjalnego w strukturze Kościoła lokalnego, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 11 (2001) s. 291-301.

 

Informacja o autorze / Information about Author

Paweł Glugla – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego; e-mail: pawelg64@op.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:51 - Artur Hamryszczak