Piotr Kardyś:

PL: [Recenzja]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124.

EN: [Review]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124.

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 427-431

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.22

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Bibliografia / References

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933, s. 8.

Murawiec W., Kielce, w: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, pod red. H.E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 133.

Adamczyk A., Architektura zespołu klasztoru na Karczówce, w: Karczówka. Historia-literatura-architektura-przyroda, red. J.L. Olszewski, Kielce 1995, s. 57.

Pieniążek-Samek M., Kościół i klasztor na Karczówce w dobie nowożytnej - architektura i wyposażenie, „Studia Muzealno-Historyczneˮ, 4 (2012) s. 13-14.

 

Informacja o autorze / Information about Author

Piotr Kardyś – dr historii; współpracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; e-mail: kardys.p@wp.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:51 - Artur Hamryszczak