ks. dr hab. Waldemar W. Żurek SDB, prof. KUL - przewodniczący

dr hab. Maria Dębowska - KUL

dr. doc. Oksana Karlina - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy

im. Łesi Ukrainki - Łuck (Ukraina)

s. prof. Grazia Loparco  - Facoltà "Auxilium" di Roma (Włochy)

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB - KUL

ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW

ks. dr Stanisław Zimniak SDB - Istituto Storico Salesiano - Roma (Włochy)

o. prof. dr hab. Marek Inglot SI - Pontificia Università Gregoriana - Roma (Włochy)

ks. dr Andrzej Szczupał CSsR - Instytut Teologiczny w Grodnie (Białoruś)

ks. prof. Vytautas S. Vaiciûnas - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2018, godz. 10:59 - Artur Hamryszczak