Redakcja półrocznika "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne"

 

 

dr Artur Hamryszczak 

- redaktor naczelny

 

 

Redaktorzy tematyczni:

 

ks. dr hab. Waldemar W. Żurek, prof. KUL

- historia najnowsza

 

ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL

- historia starożytna i patrologia

 

ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL

- historia średniowieczna

 

ks. dr hab. Józef Szymański, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

- historia Kościoła na Wschodzie i duszpasterstwa polonijnego na Zachodzie

 

dr hab. Maria Dębowska 

- archiwistyka

 

ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL

- historia nowożytna i bibliotekoznawstwo

 

dr Beata Skrzydlewska - UKSW

- historia sztuki i muzealnictwo

 

dr Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė - Biblioteka Narodowa Litwy im. Martynasa        Mažvydasa 

- bibliotekoznawstwo, historia Kościoła

 

dr Joanna Nastalska-Wiśnicka - KUL

- bibliotekoznawstwo

 

dr Daniel Kiper - KUL

- prasoznawstwo

 

 

Redaktorzy językowi:

 

dr hab. Lech Giemza - język polski

 

mgr Aneta Kiper - język angielski

 

 

Redaktor statystyczny:

 

dr Krzysztof Jurek

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2018, godz. 16:09 - Artur Hamryszczak